Sunday, 27 March 2011

Perkara asas dalam Perniagaan Enterprise dan Perkongsian

Bagi menerangkan pekara diatas bolehlah dibahagikan kepada 3 bahagian :
1. Akaun
2. Audit
3. Cukai
4. SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia)

Bagi Enterprise, Partnerships :
1. Akaun - Perlu disediakan akaun yg selengkapnya dan disimpan maksimum selama 7 tahun. Namum begitu akaun yg disediakan tidak perlu diaudit dan juga diserahan kepada SSM. Tujuan akaun disediakan adalah untuk mengira keuntungan atau kerugian perniagaan dan juga kegunaan pemilik. Bagi pihak LHDN pula mereka akan membuat Audit Cukai keatas perniagaan ini setiap 4 tahun dan mereka memerlukan akaun yg selengkapnya.
2. Audit - tidak perlu
3. Cukai - Keuntungan atau kerugiaan perlulah dilaporkan kepada LHDN. Ianya wajib dan perlu dilakukan setiap tahun. Bagi tujuan pelaporan :
a. Borang B (Enterprise) & Borang P (Partnerships).
b. Borang E dan EA Form
4. SSM - Tidak perlu submit akaun

Syarikat Sdn. Bhd. :
1. Akaun perlu disediakan. Ini diwajibkan oleh Akta Syarikat 1967.
2. Audit - Wajib dan ia akan dilakukan keatas akaun yang disediakan setiap tahun.
3. Cukai - Perlu disediakan setiap tahun :
a. Borang C (Cukai Syarikat)
b. Borang R (Pernyataan Dividen)
c. Borang E dan EA Form
d. Borang CP204 (Pembayaran berkala cukai tahun depan)
4. SSM - Perlu menyerahsimpan Audit Report setiap tahun bagi tujuan penyediaan Anuual Return yg mana Audit Report ini digunakan dalam Mesyuarat Agung tahunan (AGM).

Cukai untuk Perniagaan Enterprise dan Perkongsian

Bagi perniagaan Enterprise dan juga Partnership, keuntungan perniagaan akan dikira sebagai pendapatan individu. Oleh yang demikian kadar cukainya adalah berdasarkan kadar cukai individu. Tidak seperti Syarikat Sdn. Bhd. dimana cukai Syarikat Sdn. Bhd. ditanggung oleh Syarikat dan bukan individu dan kadarnya berdasarkan cukai syarikat.

Cara pengiraan cukai untuk Enterprise bagi menghasilkan Chargeable Income (Pendapatan Bercukai) adalah sama dengan Syarikat Sdn. Bhd. Oleh yang demikian keuntungan atau kerugian perniagaan seperti didalam akaun akan dilaras semula berdasarkan kepada pengiraan cukai bagi menghasilkan Chargeable Income. Kemudian Chargeable Income (Pendapatan Bercukai) ini akan dicampur lain2 pendapatan (sekiranya ada) dan barulah ditolak dengan pelepasan2 yg diberikan seperti Individu, Isteri, Insuran&EPF dsb. Ringkasnya apabila telah mendapat amaun Chargeable Income tadi barulah dikira seperti secara pengiraan cukai individu.

Contoh :

Keuntungan/kerugian (seperti didalam akaun) = RMXXX,XXX
(Dicampur semula dgn Gaji Pemilik)
Campur : Perbelanjaan-perbelanjaan tidak dibenarkan = RMXX,XXX
Tolak : Elaun-elaun Modal = RMXX,XXX

Tolak : Pelepasan2 : Diri, Isteri, EPF, Insuran etc = RMXX,XXX

Pendapatan Bercukai (Chargeable Income) = RMXX,XXX

Cukai (Berdasarkan Jadual Individu) = RMX,XXX

Oleh itu semakin besar keuntungan perniagaan anda, semakin tinggi pula cukai dikenakan. Kadar cukai bagi Enterprise dan Partnership adalah berdasarkan kadar cukai individu.

Kekurangan (Dari sudut Percukaian) :
a. Bagi perniagaan keuntungan yang besar maka kadar cukainya adalah tinggi, lebih tinggi dari kadar cukai Syk. Sdn. Bhd. Sebagai contoh (seperti yg saya post dahulu), Kalau Chargeable Income (Pendapatan Cukai) Enterprise adalah RM500,000 maka kadar cukainya adalah 28% iaitu RM140,000 sedangkan bagi Sykt. Sdn. Bhd. adalah 20% iaitu RM100,000...so beza RM40,000...banyak bukan :)

b. Bagi Sdn. Bhd. cukai syarikat yang dibayar, syarikat boleh menggunakan Seksyen 108 bagi mengeluarkan Dividen kepada pemegang saham. Pihak Syarikat tidak perlu lagi membayar cukai atas dividen lagi kerana mereka boleh menggunakan Seksyen 108 ini. Sedangkan Enterprise dan Partnerships tidak boleh membayar Dividen dan cukai yg mereka bayar akan lenyap begitu sahaja.

Penamaan Syarikat ROC

Before any steps can be taken to incorporate a Company, the name by which the Company is proposed to be incorporated must be chosen and the approval of the ROC (SSM) for the use oft he name be obtained. The ROC has the discretion to reject a proposed name which in his opinion (Section 22(1):
is undesirable; or
is a name similar to the name of another existing Company
a name which has been reserved
is a name that the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affair has directed th ROC not to accept for incorporation.

The words ie...King, Sultan, Federation, ASEAN, Bank, Crown etc will not accepted by ROC unless consent from Minister is obtained. Also the words that are misleadng as to the indentity, nature, objects or purpose and also that are blasphemous or likely to be offensive to members of the public.

excerpt from http://ca2advisor.blogspot.com/

Kenapa perlu mendaftar perniagaan

Di dalam konteks cukai pula, setiap pendapatan yang diperolehi di dalam negara akan dicukaikan.

Sekiranya kita berniaga tanpa menubuhkan apa-apa entiti seperti Peniagaan Tunggal (Enterprise) pendapatan kita akan dianggarkan seperti mana pengiraan cukai Perniagaan. Kita pula tidak boleh tuntut elaun modal, perbelanjaan yg terlibat didalam perniagaan seperti perbelanjaan minyak, toll, sewa kedai, perbelanjaan kenderaan dan sebagainya. Sekiranya perniagaan kita pula rugi, kerugian kita tidak boleh dibawa ketahun hadapan.

Terlampau banyak kekurangannya kalau kita berniaga tanpa entiti perniagaan yang sah.
Cadangan:
Pada peringkat awal berniaga digalakkan saudara mempunyai entiti perniagaan secara sah. Kos yan paling murah untuk menubuhkan entiti perniagaan adalah Perniagaan Tunggal (Enterprise) iaitu dalam anggaran RM70 hingga RM150 sahaja. Cukup murah dan senang dikendalikan. Perniagaan jenis ini banyak ditubuhkan oleh peniaga-peniaga kecil. Malah kalau kita hendak tutup perniagaan ini juga cukup mudah. Hanya perlu melaporkan secara rasmi kepada SSM tentang penutupan perniagaan ini.

Setiap entiti perniagaan terikat dengan undang-undang dan peraturannya tersendiri. Sebagai contoh Perniagaan Milik Tunggal (Enterprise) terikat dengan Akta Perniagaan manakala Syarikat Sdn. Bhd. pula terikat dengan Akta Syarikat. Dari segi cukai setiap perniagaan akan ditaksirakan cukai mengikut entiti perniagaan tersebut.

Garis Panduan mengenai Peranan dan Tanggungjawab Perniagaan Milikan Tunggal & Perkongsian

Dibawah ini merupakan ringkasan garis panduan mengenai Peranan dan Tanggungjawab Perniagaan Milikan Tunggal dan juga Perkongsian. Semoga ini dapat membantu sedikit sebanyak akan kefahaman kita mengenai Penyata Kewangan dan juga pekara mengenai Cukai.


PEMILIK PERNIAGAAN MILIKAN TUNGGAL (ENTERPRISE) & RAKAN KONGSI

PENYATA KEWANGAN
Setelah ditubuhkan, Pemilik atau Rakan Kongsi perlu menyediakan Penyata Kewangan yang terdiri daripada :

Kunci Kira-Kira
Penyata Pendapatan
General Ledger
Fixed Asset Schedule and detail dsb.
Untuk makluman, Penyata Kewangan yang lengkap, rekod, dokumen dan helaian kerja yang digunakan dalam pengiraan perlu disimpan selama tujuh (7) tahun untuk tujuan rujukan dan semakan terutama dari pihak LHDN iaitu proses Audit Cukai.

Selepas Penyata Kewangan telah disediakan, bagi Pemilik Perniagaan Milikan Tunggal (Enterprise) atau Rakan Kongsi akan mengetahui samada perniagaan tersebut mengalami Kerugian ataupun Keuntungan.

Bagi perniagaan oleh Rakan Kongsi, Keuntungan atau Kerugian perlulah dibahagikan berdasarkan kepada persetujuan bersama atau perjanjian perkongsian yang telah dibuat dahulu. Bagi tiada perjanjian perkongsian yang dibuat dan sekiranya berlaku permasalahan, Akta Perkongsian akan merujuk kepada pembahagian samarata diantara Rakan Kongsi.

Di dalam perkongsian. antara pekara yang dibahagikan adalah :
Keuntungan atau Kerugian
Elaun Modal

CUKAI

Bagi perniagaan Milikan Tunggal dan Perkongsian, mereka perlu tutup akan Penyata Kewangan pada setiap 31 Disember.

Melalui Penyata Kewangan yang telah disediakan, bagi Pemilik perniagaan Milikan Tunggal akan mengisi borang Cukai iaitu Borang B manakala Perkongsian akan mengisi Borang P.

Antara pekara penting yang terdapat didalam Borang BE dan Borang P adalah :
Keuntungan atau Kerugian Perniagaan
Keuntungan atau Kerugian Perniagaan Perkongsian (Selepas Pembahagian)
Kerugian Perniagaan tahun selepas (sekiranya ada)
Pengajian – Bagi mereka yang berkerja lain tapi pada masa yang sama berniaga
Lain-lain Pendapatan
Pelepasan dan pemotongan


Maklumat megenai Penyata Kewangan juga perlu diisi di dalam Borang B atau Borang P.

Antaranya Jualan, Belian, Stok, Susutnilai, Belanja-belanja, Aset Semasa, Aset Tetap, Liabiliti dan Modal. Borang ini juga melampirkan kertas kerja bagi melaraskan Keuntungan atau Kerugian perniagaan (Adjusted Income).

Terdapat item Perbelanjaan Yang Tidak Dibenarkan di mana ianya perlu dicampur semula dalam penghasilan Pendapatan Dilaraskan.

Antara perbelanjaan yang tidak dibenarkan adalah:
Susutnilai, Gaji, elaun, bonus, EPF Pemilik Perniagaan
Denda dan kompaun
Peruntukkan Hutang Ragu
Yuran Guaman (Not Business in Nature) dsb.

Selepas pengiran dibuat, maka individu tersebut akan mengetahui akan berapa jumlah cukai yang dikenakan (sekiranya ada). Jumlah yang terakhir didalam pengiraan seperti Borang B dinamakan Pendapatan Bercukai.

Disini kita akan merujuk Jadual Kadar Cukai mengenai berapa jumlah Cukai yang dikenakan.. Sebagai contoh Pendapatan Bercukai adalah RM70,000, berdasarkan Jadual Kadar Cukai adalah RM7,125 (Tahun Taksiran 2009).


PELAPORAN CUKAI LAIN

Pemilik perniagaan Milikan Tunggal mahupun Perkongsian perlu juga melaksanakan tanggungjawab lain seperti di bawah :
Pelaporan Penyata Saraan - Borang E dan Borang EA(E Form dan EA Form)- (Bagi setiap kewangan berakhir 31 Disember).
Bagi mereka yang ingin membuat pinjaman atau pekara-pekara yang boleh membuktikan dengan pekara cukai, mereka boleh membuat salinan-salinan sebagai bukti mengenai isu-isu percukaian.
Salinan Borang B (melalui e-filing atau salinan borang)
Salinan resit pembayaran cukai

Ketika ini LHDN telah menjalankan Sistem Taksiran Sendiri. Di bawah system ini, Borang J tidak lagi dikeluarkan kepada pembayar cukai. Pembayar cukai dikhendaki mengira sendiri cukai pendapatan mereka. Borang Nyata (Borang B) yang telah dikemukakan kepada LHDN dianggap sebagai notis taksiran.

Pembayar cukai lewat hantar borang dikenakan penalti

Pembayar cukai lewat hantar borang dikenakan penalti: LHDNM

KUALA LUMPUR: Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) berkata, pembayar cukai yang menghantar Borang Nyata Cukai Pendapatan selepas tarikh akhir akan menerima Notis Taksiran berserta penalti kerana lewat menghantar borang.

LHDNM dalam satu kenyataan di sini, hari ini berkata, tarikh akhir yang ditetapkan ialah 30 April, 2010 bagi Borang BE dan 30 Jun, 2010 bagi Borang B. Katanya, Notis Taksiran itu akan dihantar melalui pos.

Pembayar cukai yang menerima notis ini dinasihati menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan LHDNM di talian 1-300-88-3010 atau berhubung terus dengan cawangan LHDNM sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan. - Bernama